UNG KULTUR

FRITIDSTILBUD FOR BARN OG UNGE

Ung kultur i Drammen kommune driver Undergrunnen ungdoms-kulturhus i Svelvik, Nøstedhallen skatepark, Neon fritidsklubb på Knutepunkt Fjell, G60 ungdomskulturhus på Union i Drammen, Solberg juniorklubb i Solbergelva og Down Under i Mjøndalen.

Hos oss kan du lage musikk, spille i band, jobbe i studio, få musikkundervisning, dra på konserter, spille spill, game, danse, drive med film og foto, skate, scoote, kjøre BMX og Inlines, og mye, mye mer! Du bestemmer hva som skal skje i ditt liv, og du kan også være med å bestemme hva du ønsker av aktiviteter og tilbud i Ung kultur. Eller du bare komme og henge med venner.

Velkommen til Ung kultur!

MØTEPLASSER

VÅRE LOKASJONER I DRAMMEN
Neon Logo

Neon Fritidsklubb

Knutepunkt Fjell

Neon er fritidsklubben på Fjell. Neon er åpen mandag til torsdag, rett etter skoletid.

Undergrunnen ungdomskulturhus - logo

Undergrunnen

Svelvik

Fritidstilbud for barn og unge i 4. til 7. trinn, og for ungdom fra 8. trinn til 20 år.

G60 Ungdomskulturhus logo

G60

Union Scene - Grønland

G60 er et kulturhus for ungdom i alderen 13-20 år, sentralt plassert på Union Scene.

Down Under Ungdomskulturhus logo

Down Under

Mjøndalen

Down Under er en møteplass for barn og unge mellom 9-20 år. 

Nøstedhallen Skatepark logo

Nøstedhallen

Nøsted Brygge

Nøstedhallen skatepark er en av Norges største aktivitetshaller for rullende aktiviteter.

HVA ER UNG KULTUR

kommunale fritidstilbud

Ung kultur er de kommunale tilbudene for barn og unge mellom 9-20 år i Drammen kommune. Avdelingen Ung kultur er organisert i virksomhet Kulturskole og Ung kultur i Drammen kommune og ligger under programområdet kultur, idrett og frivillighet. Du kan lese mer om dette på Drammen kommune sine hjemmesider drammen.kommune.no.

Ung kultur drives av avdelingsleder Wenche Andreassen Mo, og med seg har hun 30 dyktige medarbeidere som har sine arbeidsplasser på de ulike lokasjonene. 

Ung kultur har en felles målsetting for alle sine enheter å gi gode, relevante og attraktive tilbud til barn og unge. 

En grunnpilar i vår drift er barn og unges medvirkning i tilbudene på de ulike møteplassene. Hos oss skal brukerne være med å bestemme innholdet i tilbudet. Vi skal være fleksible og kunne «snu oss raskt om» når det kommer ønsker om nye spennende tilbud.

Vi tar barn og unge på alvor!

TILSKUDDSORDNINGER

FÅ STØTTE TIL DINE PLANER

Kommunale tilskuddsordninger

Avdeling Ung kultur har forvalter tre kommunale tilskuddsordninger rettet mot barn og unge.

Tilskudd til kulturarrangement for barn og unge
Tilskuddet skal stimulere lag/foreninger, organisasjoner og kulturaktører til å gjennomføre ulike kulturarrangement for barn og unge.

Tilskudd til kulturproduksjoner der barn og unge deltar
Tilskuddet skal gis til aktiviteter og prosjekter innenfor musikk, billedkunst, foto, film, video, litteratur, elektronisk kunst, teater, dans og andre kulturelle uttrykksformer. Tilskuddet skal bidra til økt deltakelse av barn og ungdom i kulturaktiviteter og prosjekter.

Driftstilskudd til allmennkulturelle barne- og ungdomsorganisasjoner
Driftstilskudd til frivillige lag og foreninger med kulturformål for barn og unge.

Du kan lese mer om disse på drammen.kommune.no.

Med støtte fra Drammen kommune - logo

Eksterne tilskuddsordninger

Har du en drøm, men mangler penger?

Ønsker du å finansiere drømmestudiet ditt i utlandet? Brenner du for en spesiell sak som opptar mange i ditt nærmiljø?  Er dere flere som ønsker å gå sammen og gjøre noe spesielt, eller er dere på leit etter tilskudd som kan som hjelpe bandet ditt å betale for instruksjon og øverom?  

Det er flere steder man kan søke om økonomisk tilskudd til å drive med sin hobby/aktivitet på fritida. Da kan du gå inn på følgende steder å få mer informasjon.

Frifond
Frifond gir penger til dere som vil lage musikkvideo til bandet, bygge en skaterampe, arrangere et cosplay-treff, eller noe annet kult der dere bor.
Kulturrom
Kulturrom gir tilskudd til søkere innen feltene musikk, teater og dans som utøver eller legger til rette for kulturaktivitet som kommer mange til gode.
LNU
LNU Mangfold og inkludering er en støtteordning for barn og unge som ønsker å utvikle prosjekter som setter fokus på mangfold, holdninger og deltakelse.
Erasmus+
Erasmus_aktivungdom
Er du mellom 13 og 30 år, og med i en organisasjon, klubb eller vennegjeng som brenner for noe? Nå kan du søke om støtte til et prosjekt dere har lyst til å gjennomføre!
Drømmer du om at bandet ditt skal bli en av morgendagens headlinere? Vi vil gjerne hjelpe dere litt på veien! Som medlem av BandOrg kan bandet ditt søke om opptil 50 000 kroner i pengestøtte.
Østafjelske kompetansesenter for musikk
Østafjelske kompetansesenter har søknadskalender med oversikt over en rekke tilskuddsordninger rettet mot musikk.

Det finnes mange måter å skaffe seg midler til å realisere sin drøm. Legathåndboken gir deg en oppdatert oversikt over stipend og legater til utdanning, videreutvikling, kultur, idrett og forskning samt til sosial hjelp. legathåndboken.no kan du søke i Legathåndbokens over 2000 stipender! I papirversjonen av legathåndboken får du i tillegg til informasjon om stipendene, også informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon. Legathåndboken gis ut av Universitetsforlaget.

Hopp rett ned til innholdet